Creative stories of gender and embodiment/ Kreative fortellinger om kjønn og det kroppslige

Creative stories of gender and embodiment/ Kreative fortellinger om kjønn og det kroppslige


france rose hartline - Samrridhi Kukreja - Celina Annabell Stifjell - Eire Anne Edgar - Amanda Fayant - Maria Puenchir - Fatuma Abdi

Center for Gender Studies celebrates International Womxn’s Day/
Senter for Kjønnsforskning feirer den feministiske kampdagen

Join us in celebrating local knowledge, art and activism centered on gender, embodiment and equity as a warm-up to the International Womxn’s Day*. It is happening Thursday March 5 th at 19:30 in Magistratsalen**. You will hear 7 presentations from local artists, activists and researcher all working with gender and equity in different ways. Afterwards there will be an open discussion with questions. Bring friends, family and allies, and learn something new.

Welcome!

*Includes all women, trans and gender non-conforming people
**The room is wheelchair accessible via elevator
***The event will be in English and Norwegian

Bli med på å feire lokal kunnskap, kunst og aktivisme om kjønn, kropp og likestilling i anledning den internasjonale kampdagen for likstelling. Det foregår torsdag 5. mars klokka 19:30 i Magistratsalen*. Dere vil få høre 7 ulike presentasjoner fra lokale kunstnere, aktivister og forskere som jobber med kjønn og likestilling på ulike måter. Etterpå blir det spørsmål og felles diskusjon. Ta med deg venner, familie og allierte og lær noe nytt.

Velkommen!

*Rommet er fremkommelig med kjørestol via heis
**Arrangementet foregår på norsk og engelsk

 

SPEAKERS/INNLEDERE:

france rose hartline: [the space in between]: on art and gender diversity
Samrridhi Kukreja: Video piece, “Breaking of the loop in flesh”
Celina Annabell Stifjell: Oceanic Others
Eire Anne Edgar – Speaking the Unspeakable: Gendered Narratives of Trauma, the Law, and Pedagogy
Amanda Fayant: She’s a Trickster: Lectures and Storytelling Siri Sørensen: Artikulering av inklusjon – hva gjør metaforene vi bruker?
Maria Puenchir og Fatuma Abdi, Steatornis: Funkiskunst og likestilling

Dato

5. mar 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere