Da bilen erobret Trondheim

Da bilen erobret Trondheim


Ulrik Eriksen

Nylig utkom Ulrik Eriksens lenge bebudede bok «Et land på fire hjul – da bilen erobret Norge». I boka forteller han om bilens inntog i Norge, om rike billobbyister som turte fram i hovedstadens gater uten hensyn til barn og myke trafikanter, om økende trafikkaos og om hvordan bilen – godt hjulpet av ressurssterke støttespillere – langsomt erobret Norge. Med etterkrigstidas økende velstand kom også ønsket om at også hvermannsen skulle få egen bil – og enebolig utenfor bykjernen. I Trondheim førte langvarig nedprioritering av kollektivtrafikk og tilrettelegging for økt bilbruk til den spredte byen vi har i dag. Men samtidig som det i dag er en utbredt erkjennelse av at etterkrigstidas byutviklingsregimer må snus, fortsetter bilen å legge mange av premissene for dagens byutvikling.

Hvordan kan vi utvikle Trondheim på en måte som både reduserer behovet for transport samtidig som vi bygger videre på den byen vi faktisk har? Litteraturhuset i Trondheim har invitert Ulrik Eriksen til foredrag og samtale.

Inngang: 100/75

Sted: Sellanraa
Samtalen strømmes også direkte fra Litteraturhusets Facebook-side.

På grunn av smittevernhensyn er det begrenset med plasser til det fysiske arrangementet. Vi ber publikum om å forhåndskjøpe billetter.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Foto: Helge Hansen/Res Publica

Dato

26. apr 2021

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere