Da postmodernismen kom til Norge

Da postmodernismen kom til Norge


Bjarne Riiser Gundersen, Knut Ove Eliassen

Postmodernismen kom seint til Norge. For noen ble den en vekkelse, for andre en årsak til forargelse. Og for mange en kilde til stadig forvirring. Bjarne Riiser Gundersen (f. 1974), idéhistoriker og mangeårig kulturjournalist i Morgenbladet, har laget et mentalitetshistorisk portrett av postmodernismens inntog i Norge. Ikke minst beskriver han hvordan postmodernismen kom til å prege hans egen generasjon, de som ble voksne på 1990-tallet.

Knut Ove Eliassen (f. 1959), professor i almenn litteraturvitenskap ved NTNU, oppholdt seg i Paris på 1980-tallet, og var blant de første som tok til seg de nye impulsene og tok dem med hjem til Trondheim.

Hvordan har postmodernismen preget oss, og hva står vi igjen med i dag?

Vi møter de to til innledning og i samtale med Trond Åm.

Dato

29. nov 2016

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere