Debatt: Er EØS-avtalen bra for norsk arbeidsliv?

Debatt: Er EØS-avtalen bra for norsk arbeidsliv?


Morten Harper - Peter Brandstrup - Line Eldring

Hva har EØS-avtalen å si for norsk arbeidsliv? Er EØS-avtalen en god tilknytningsform for Norge? De siste årene har flere organisasjoner i fagbevegelsen tatt til orde for å bytte ut EØS-avtalen med en annen tilknytningsform. Samtidig går debatten om hva som er en god tilknytningsform også i resten av Europa. I forbindelse med Brexit løftes EØS frem som en mulig løsning for Storbritannia. Hva slags avtale bør Norge sikte seg inn på fremover?

Mandag 15. oktober inviterer Europastudier ved NTNU til debatt om nettopp dette. I panelet sitter:

Morten Harper, Nei til EU
Peter Brandstrup, Europabevegelsen
Line Eldring, Fellesforbundet

Debatten er en del av programmets masteremne “Differentiated Integration: The Norwegian Case in Perspective”, som vurderer EØS-avtalen i lys av andre tilknytninger til EU.

Debatten er gratis og åpen for alle.

Dato

15. okt 2018

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere