Debatt: Hva blir politiets rolle etter rusreformen?

Debatt: Hva blir politiets rolle etter rusreformen?


Arve Nordtvedt - Bård Dyrdal - Jo Skårderud

Med den kommende rusreformen skal “ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.”

Dette betyr at de som taes med rusmidler for eget bruk ikke lenger skal straffes men skal få tilbud om hjelp, behandling og oppfølging.

På den ene siden finnes det en bekymring for at politiet ikke lengre får “verktøykassen” de trenger for å forebygge bruk av illegale rusmidler – Mange mener også at trussel om straff i seg selv forebygger bruk. På den andre siden hører vi at bruk av illegale rusmidler ikke bør være en av politiets oppgaver og at trussel av straff virker mot sin hensikt.

Salg av illegale rusmidler blir fortsatt forbudt etter reformen og reaksjonen overfor de som blir tatt for dette forblir slik som i dag.

Hvordan tenker Politiet i Trøndelag rundt dette?

– Ressursbruk: Vil politiet benytte rusreformen til å sette inn mer ressurser på vold, vinnings og seksuelle forbrytelser, eller fortsette å prioritere narkotikaforbrytelser, for deretter å referere til helsevesenet?
– Kursing og kompetanse: Er det et behov for utdanning eller kursing for å heve politiets kunnskap om og hvordan møte rusmiddelbruk bruk ut fra et helseperspektiv?
– Forebygging: Fungerer dagens forebyggende innsats av politiet til sin hensikt?

I panelet sitter: Arve Nordtvedt, politistasjonsjef ved Trondheim Sentrum politistasjon, Bård Dyrdal, Politioverbetjent i Oslo og Styreleder i LEAP Scandinavia. Ordstyrer er Jo Skårderud, journalist i avisa Klassekampen.

Arrangører: Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) – Trøndelag, Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) – Trøndelag og Litteraturhuset i Trondheim

Inngang: 50,-

Foto: HuBar – Eget verk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1141035

Dato

21. aug 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere