Debatt: Klimapolitikk og sosial ulikhet

Debatt: Klimapolitikk og sosial ulikhet


Une Aina Bastholm - Hallgeir Opdal - Kari Åkre - Jo Skårderud

Da Frankrikes president Emmanuel Macron økte drivstoffavgiftene for klimaets skyld ble landet lammet av sinte protester fra vanlige folk. Også i Norge har klimatiltak som bompenger skapt sterke motreaksjoner og «bompengeopprør» preget store deler av årets kommunevalg.

Hva kan vi lære av motstanden mot klimatiltak som oppleves sosialt urettferdige? Hva er viktigst, klima eller sosial rettferdighet? Står kampen mot fattigdom og sosial ulikhet i veien for klimakampen? Klimabevegelsen argumenterer for rask avvikling av olje og gass. Vil nordmenns klimaengasjement tåle klimakutt i velferden eller blir det brennende bildekk også her på berget?

Vi har invitert Une Aina Bastholm fra MDG, Hallgeir Opdal fra Rødt og Kari Åkre fra Bondelaget. Journalist Jo Skårderud fra Klassekampen stiller som samtaleleder.

Inngang: 50,-

Foto: Pascal Maga Follow
https://www.flickr.com/photos/maagnet/31775565187

Dato

30. jan 2020

Tid

20.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere