Debattmøte: Folk + kirke = sant, eller?

Debattmøte: Folk + kirke = sant, eller?


Sivert Skålvoll Urstad - Nils Åge Aune - Bente Sandvig - Jo Skårderud - Snorre Valen - Geirmund Lykke

Den norske kirkes oppslutning i folket synker, og og aldri har det vært færre religiøse i Norge enn nå. Hva betyr dette for ideen om Folkekirken, og hvilke konsekvenser har det for samfunnet?

Til sommeren legger regjeringen frem en ny lov om tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke. Samtidig kommer det en stortingsmelding om livssynspolitikk. Hvordan vil folkekirke og kulturarv påvirke særbehandling og likebehandling? Etter innledninger fra en forsker, en kirkeleder og en humanist vil et politisk panel få debattere utfordringene det mangfoldige Norge står overfor på dette feltet.

– Forsker: Sivert Skålvoll Urstad, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder og forsker bl.a. på sekularisering og ikke-religiøse
– Kirkeleder: Nils Åge Aune, prost i Strinda og Heimdal-Byåsen prosti
– Humanist: Bente Sandvig, spesialrådgiver Human-Etisk Forbund
– Møteleder: Jo Skårderud, journalist i Klassekampen.
– Politikere: Snorre Valen (SV) og Geirmund Lykke (KrF)

Gratis inngang. Møtet er åpent for alle.

Arrangør: Human-Etisk Forbund

Dato

28. mai 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere