Debattmøte: Har religion for stor plass i samfunnet?

Debattmøte: Har religion for stor plass i samfunnet?


Christian Lomsdalen - May Thorseth - Øyvind Håbrekke - Sivert Bjørnstad - Marte Løvik - Snorre Valen

Human-Etisk Forbund kritiserer ofte kirkens privilegier. Den norske kirke får stadig mer penger fra staten, selv om medlemstallet går ned. I sykehus, fengsler og i Forsvaret har de store prestekorps, og på NRK sendes det andakt hver dag og gudstjenester fast hver uke. Samtidig nyter Human-Etisk Forbund selv godt av en raus finansieringsordning av tros- og livssynssamfunn. Og for tiden bygger Human-Etisk Forbund opp en livssynstjeneste, som tar mål av seg å utfordre kirkens monopol på sjelesorg og eksistensielle samtaler.

Hvilken plass mener politikerne at religion og livssyn skal ha i samfunnet? Hvordan vil de finansiere tros- og livssynssamfunn i fremtida? Og hvilken rolle ser Human-Etisk Forbund selv for seg å ha de neste 20 årene?

For å diskutere dette kommer:
– Christian Lomsdalen, leder i Human-Etisk Forbund
– May Thorseth, professor i filosofi (NTNU)
– Øyvind Håbrekke, faglig leder i tankesmien Skaperkraft
– Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (Frp)
– Marte Løvik, formannskapsmedlem i Trondheim (SP)

Møtet ledes av Snorre Valen, ansvarlig redaktør i Trønderdebatt.

Gratis inngang. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla: https://litthustrd.hoopla.no/sales/171604287

Arrangør: Human-Etisk Forbund

Dato

23. nov 2021

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere