Debattmøte om økonomiske levekår for funksjonshemmede

Debattmøte om økonomiske levekår for funksjonshemmede


Jan Tøssebro - Sissel Trønsdal - Geirmund Lykke - Tove Linnea Brandvik

Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) Trøndelag inviterer til debattmøte om økonomiske levekår med fokus på økte forskjeller mellom funksjonshemmede og andre.

I debatten vil forsker på mangfold og inkludering ved NTNU, Jan Tøssebro, delta. Tøssebro har vært leder i statens råd for Funksjonshemmede samt medlem i Likestillings- og diskrimineringsnemda.

I tillegg vil Sissel Trønsdal fra Arbeiderpartiet og Geirmund Lykke fra Kristelig Folkeparti også delta. Både Trønsdal og Lykke er kommunalråder i Trondheim kommune. Det vil også delta noen fra Høyre, men dette er ikke avklart

Fra Norges Handikapforbund kommer forbundsleder Tove Linnea Brandvik. Brandvik har tidligere vært stortingsrepresentant.

Etter at alle har hatt en innledning hver vil det bli åpnet for å diskutere spørsmål fra salen.

SAFO består av organisasjonene: Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Foreningen Norges Døvblinde og Norges Handikapforbund.

Gratis inngang.

Dato

26. aug 2019

Tid

18.00 - 20.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere