Demokrati og livsmestring i mediekulturen

Demokrati og livsmestring i mediekulturen


Daniel Schofield - Vegard Frantzen mfl.

Hverdagen vår preges av sosiale, mobile og digitale medier. Mediebruk påvirker også demokratiet og ytringsfriheten. Samtidig preges diskusjonen rundt IKT og medier i skolen av en til tider unyansert debatt, og det er stor variasjon i opplæringen i digital kompetanse både i grunnleggende opplæring og i lærerutdanningen.

Snart skal nye læreplaner implementeres i skolen, noe som aktualiserer nye spørsmål om medienes rolle i læring og danning. Kan fagfeltet mediepedagogikk hjelpe oss til å forstå utfordringene og mulighetene som ligger i mediekulturen?

Til dette seminaret kommer sentrale forskere innen mediepedagogikk for å diskutere aktuelle tema, som:
• demokrati i en ny mediekultur
• livsmestring og læring i sosiale medier
• mediekompetanse og mediepedagogikk for fremtiden

Daniel Schofield og Vegard Frantzen leder seminaret. De jobber med mediepedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU, og var redaktører for antologien «Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur» som kom ut i 2018.

Seminaret har presentasjoner fra Ola Erstad, Oda Nissen og Sigrun H. Hitland, Svein Østerud, Soilikki Vettenranta, Reijo Kupiainen, Anne Mette Bjørgen og Yvonne Fritze, Anne Torhild Klomsten, Mia Fasting og Tonje Moberg
_____________________________

Mer informasjon og program ligger her:
https://www.ntnu.no/ipl/medlie

Arrangementet er gratis. Påmelding via billettlink. Påmeldingsfrist: 15. mars 2019.

Dato

3. apr 2019

Tid

9.30 - 15.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere