Demokratiet i fare?

Demokratiet i fare?


Bård Larsen - Cathrine Moe Thorleifsson - Hanna Gitmark - Snorre Valen - Morten Langfeldt Dahlback

Stadig større grupper ser ut til å vende ryggen til de etablerte, demokratiske partiene. Protestbevegelser er på frammarsj og vinner stadig nytt terreng. Hva er årsaken til dette?
Er det snakk om en dyp tillitskrise eller et forbigående politisk opprør? Hvordan kan vi slå ring om og styrke det demokratiske systemet?

Vi har invitert Bård Larsen fra Civita og Cathrine Moe Thorleifsson fra Universitetet i Oslo til å holde innledninger før vi går over til paneldebatt med Hanna Gitmark, Snorre Valen og Morten Langfeldt Dahlback som ordstyrer.

Møtet er et samarbeid mellom Trondheim voksenopplæringssenter og Litteraturhuset i Trondheim.

Deltakere:
* Snorre Valen – Tidligere nestleder i SV
* Bård Larsen – Bård Larsen arbeider som historiker i tankesmien Civita
* Hannah Gitmark, fagansvarlig for arbeidsliv og økonomi i tankesmien Agenda
* Cathrine Moe Thorleifsson – forsker ved Universitetet i Oslo, Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold

Ordstyrer: Morten Langfeldt Dahlback

 

Inngang: 100/75

Sted: Trondheimsporten, Bratsbergvegen 1A

Dato

8. mai 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheimsporten

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere