AVLYST! Demokratiet utfordres – hva betyr det for Europa?

AVLYST! Demokratiet utfordres – hva betyr det for Europa?


Ingrid Schulerud - Pieter de Wilde

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST PÅ GRUNN AV UTFORDRINGER KNYTTET TIL VIRUSSITUASJONEN. VI BEKLAGER!

Populistiske bevegelser og partier øker i oppslutning i Europa og flere av disse utfordrer grunnleggende liberale verdier i demokratiet. Hva skjer i Europa? Hvilke konsekvenser kan dette få?  

Ingrid Schulerud har arbeidet med demokrati og rettsstaten i mange år som norsk diplomat. Hun innleder til debatt om de mulige konsekvensene de nye anti-demokratiske tendensene i Europa kan ha, i dialog med førsteamanuensis på institutt for sosiologi og statsvitenskap fra NTNU, Pieter de Wilde. Pieter de Wilde forsker på politisk konflikt innenfor europeisk integrasjon og globalisering, og har blant annet euroskepsis, EU-debatter og globalisering i medier og parlamenter som forskningstemaer. Han underviser på NTNUs program i Europastudier og jobber med EU-prosjektet RECONNECT, som undersøker nettopp demokrati og rettsstat i Europa. 

Velkommen!

Arrangementet er del av Europadagene 2020 og arrangeres av Trøndelags Europakontor.

Inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate fra kl. 17.30.

Billettpris: 100/75

Dato

16. mar 2020

Tid

18.00 - 19.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere