Demokratiets kår

Demokratiets kår


Jennifer Bailey - Indra de Soysa

Vi utfordrer to professorer ved NTNU til å diskutere demokratiets forutsetninger. Jennifer Bailey tar for seg demokratiets kår i dagens USA. Indra de Soysa ser på sammenhenger mellom kulturelt og etnisk mangfold og demokrati. Diskusjonen vil bli ledet av journalist Jo Skårderud.

Jennifer Bailey: USA, demokrati i krise?

Indra de Soysa: Cultural diversity and political development: Implications for the immigration debate.

Jennifer Bailey vil holde sin innledning på norsk. Indra de Soysa vil innlede på engelsk. Det vil åpnes for spørsmål fra salen.

Arrangører er Samfunnsviterne Trøndelag og Litteraturhuset i Trondheim.

Gratis inngang.

de_Soysa_Bailey
Foto av Indra de Soysa og Jennifer Bailey: NTNU

 

Dato

2. okt 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere