Den norske boligpolitikken: Selveierbedraget?

Den norske boligpolitikken: Selveierbedraget?


«Det er en menneskerett å eie egen bolig», sa finansminister Trygve Bratteli på 1950-tallet. Etter krigen var bolig et grunnleggende velferdsgode på linje med helse, infrastruktur og utdanning.

I dag er situasjonen en annen. Boligspekulanter og vanlige huseiere kan tjene enorme summer på kort tid, men for flere blir drømmen om egen bolig uoppnåelig. De som ikke eier, er dem med de laveste inntektene i landet. Dagens boligpolitikk skaper og viderefører økonomisk ulikhet. Et opphetet boligmarked og et høyt gjeldsnivå er dessuten en trussel for Norge og nordmenns økonomi.

Dette skriver Hannah Gitmark om i sin nye bok «Det norske hjem – fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt» som kom i høst.

Hannah Gitmark er forfatter og fagsjef med ansvar for arbeidsliv og økonomi i tankesmien Agenda. Hun møter du i samtale med politisk redaktør i Nidaros Snorre Valen.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 19.

Inngang: 100/50

Foto: Municipal Archives of Trondheim from Trondheim, Norway
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voldsminde_Innherredsveien_(8691602853).jpg

Dato

26. okt 2020

Tid

19.30 - 20.45

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere