Den svenske stats jesuitter – Frimureri i unionsstriden 1880-1905

Den svenske stats jesuitter – Frimureri i unionsstriden 1880-1905


Aslak Rostad

Visste du at den flotte Frimurerlogen i Trondheim var et ledd i maktkampen rundt unionsoppløsningen? De siste tiårene av den svensk-norske unionen var preget av et stadig høyere konfliktnivå mellom landene. Flere ganger ble frimurerne beskyldt for å gå nabolandets ærender. Svenske Kong Oskar 2 var jo ganske riktig frimurer og Stormester. Kjente skikkelser som Bjørnstjerne Bjørnson kastet seg inn i debatten. Frimurerne ble beskyldt for kannibalisme, og det ble fremmet forslag om grunnlovsforbud mot frimureri! Hvordan skulle kong Håkon stille seg til frimurerne da unionen med Sverige ble oppløst i 1905? Hør de vanvittige historiene om frimureriet i spillet om unionsoppløsningen med den engasjerende religionsviteren og frimurerekseperten Aslak Rostad.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 18:00-19:00
Inngang: 150 (ordinær)/90 (student)

Arrangør: SPOR Festival for oversatt litteratur og idéhistorie

 

Dato

5. feb 2022

Tid

18.00 - 19.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere