Det livssynsåpne samfunn

Det livssynsåpne samfunn


Niels Fredrik Skarre

Det livssynsåpne samfunn er ikke lenger bare en fin, eller truende, formulering, men noe vi skal virkeliggjøre og leve i. Tankefrihet, tros- og livssynsfrihet, så vel som ytringsfrihet, er grunnleggende rettigheter. Dette er rettigheter som både henger tett sammen, og som kan komme i konflikt med hverandre. Vi må leve med forskjeller og begrensninger og  vi må tørre å snakke åpent og konstruktivt om det vi ikke forstår eller kan akseptere.

Hva betyr det livssynsåpne samfunn for hver enkelt av oss? Hva betyr det livssynsåpne samfunn for tros- eller livssynssamfunnet vi tilhører, for arbeidshverdagen vår og for barn og unges skolehverdag?

Niels Fredrik Skarre som jobber som prosjektkoordinator i STL sentralt vil innlede.

Kvelden legges opp som en kombinasjon av forelesning og samtale, med rom for spørsmål og innspill.

Samarbeidsrådet for tros- og livssyn i Trondheim spanderer kaffe og noe å bite i.

Gratis inngang.

Arrangør: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Dato

4. jun 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere