Det nye Kina, strategier for kultur og samarbeid

Det nye Kina, strategier for kultur og samarbeid


Øyvind «Wind» Aamot - Pekka Stokke - Chin-Yu Lee - Pål Aune

Mye rører seg i Kina og Kinas interessesfære, og Midtens rike tar mer og mer plass i verden. Økonomien vokser fortsatt, klimagassutslippene likeså, vi leser om interneringsleire for muslimer i Xinjiang, innføringen av «Social credit score system» og langvarige opptøyer i Hongkong. Vi hører også om det kinesiske markedet, der alle vil ha en bit av kaka. Men hvilke andre muligheter byr Kina på, og hvordan ser kinesisk kultur og kunst ut nå til dags? Hva kan vi forvente oss videre fra Kina, og hvordan kan vi ta del i kulturen, eller bidra til en positiv felles utvikling mellom Kina og resten av verden?

Litteraturhuset i Trondheim har invitert et knippe aktører med lang og bred erfaring fra kulturutveksling med Kina.

Øyvind «Wind» Aamot har jobbet med å arrangere ulike former for eventer og kulturprosjekter i Kina siden 2004. Samlet har det blitt i overkant av femti, mange i form av internasjonale kultursamarbeider. Musikk, dans, teater, multimedia, poesi, digital poesi og visuell kunst er inkludert. Han begynte før Kina straffet Norge for Nobelprisen, og han fortsetter etter at de til slutt viste tilgivelse. En rekke av prosjektene har inkludert å bringe norske kunstnere og artister til Kina, og kinesere til Norge, for å skape bånd på tvers av grenser, både kunstneriske og kulturelle. Nye prosjekter er under utvikling, og «det nye Kina» bringer både muligheter og utfordringer med seg mener han.

Pekka Stokke har jobbet i Kina og med Kina ved flere anledninger, første gangen som festivalkunstner på NO*CH Festival i Beijing/Shanghai/Guangzhou. Pekka har også vært på rundtur med Motorpsycho i Kina, og jobbet med et skulpturprosjekt i Beijing. Han har møtt mange interessante mikrokulturer i Midtens rike, og opplever å ha minst like mye til felles med den 32 år gamle språklæreren fra Yunnan som jobber som produsent på et skulpturverksted, som han har med mange av de han omgås til hverdags. Samtidig opplever han at avstanden til kjernen av Kina er sånn ca. 1,4 milliarder mennesker lang.

Chin-Yu Lee er tidligere kinakoordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Daværende Sør-Trøndelag har en vennskapsby i Kina. Chongqing er en kommune med 32 millioner innbyggerne. I løpet av 2009-2016 hadde Lee ansvar for kinasamarbeid i varierende stillingsstørrelse. Kultur var et hovedelement av samarbeidet. Blant annet tok hun med seg hundre trøndere til Chongqing under «Norway Days», var prosjektrådgiver for kunstutstilling «Paper Dialogues» og arrangerte kinesisk kulturdag i Trondheim fire år på rad. Hun er opprinnelig fra Taiwan og har bodd i Norge i over seksten år.

Samtalen ledes av Pål Aune, som levde i Kina fra 2002 til 2009, der han jobbet mye med kultur og knyttet mange kontakter i kultursektoren i landet. De ti siste årene har han vært i Kina flere ganger årlig, de to siste årene også gjennom NTNUs deltakelse i samarbeidsprosjekter med kinesiske aktører.

Sted: DIGS, Krambugata 2

Inngang: 50,-

Foto: Fiona/Flickr

Foto: Yuanyuan Gu

Dato

13. des 2019

Tid

8.30 - 10.00

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere