Dialogmøte – The meaning of life

Dialogmøte – The meaning of life


Ismail Cüneyt Güzey - Osman Mehmedovic - Asher Serussi - Emma Skjølberg - Ulrika Mårtensson

Samarbeidsrådet  for tros- og livssynssamfunn i Trondheim inviterer mennesker med ulik tro og livssyn sammen for å diskutere menneskelige, åndelige, filosofiske og eksistensielle spørsmål. Her skal vi snakke om hvordan de ulike tros- og livssynssamfunnene stiller seg til store spørsmål.

Og denne kvelden er temaet «The meaning of life». Møtet vil foregå på engelsk.

Deltagere:

Ismail Cüneyt Güzey fra Det muslimske samfunnet i Trondheim
Osman Mehmedovic fra Det Islamske fellesskapet Bosnia og Hercegovina
Asher Serussi fra Det jødiske samfunn i Trondheim
Emma Skjølberg fra Human-Etisk Forbund
Samtaleleder: Ulrika Mårtensson, professor i filosofi og religion ved NTNU

Sted: Sellanraa

Gratis inngang. Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber publikum om å ta ut gratisbillett på forhånd.

Arrangementet strømmes også fra Litteraturhusets Facebook-side.

Les om Litteraturhusets rutiner for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr…/

Dato

2. des 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere