AVLYST! Digitalisering og relasjoner i Sosialt Arbeid

AVLYST! Digitalisering og relasjoner i Sosialt Arbeid


Anne Wullum Aasback - Asbjørn Fretheim

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST PÅ GRUNN AV UTFORDRINGER KNYTTET TIL VIRUSSITUASJONEN. VI BEKLAGER!

På sosialarbeiderdagen arrangerer Fellesorganisasjonen «Bokbad uten bok?» med disse to:
– ANNE WULLUM AASBACK har bakgrunn fra Nav og er nå stipendiat ved institutt for sosialt arbeid. Doktorgradsprosjektet hennes omhandler digital interaksjon med brukere i sosialt arbeid.
– ASBJØRN FRETHEIM er filosof med sitt daglige virke som behandler for rusavhengige ved integreringstiltaket Brygga. Du finner ham ikke på noen sosiale medier.

Fokusområde vil bli sosiale medier, med mulige spørsmål som:
Hvordan påvirker en stadig større grad av digitale kontaktpunkter relasjoner mellom mennesker? Hva gjør sosiale medier med vår evne til empati? På hvilke måter påvirker sosiale medier vår måte å oppfatte oss selv? Kan ny teknologi bidra til sosial inkludering og styrking av relasjoner? Hva betyr utviklinga for sosialt arbeid som fagfelt?
Asbjørn vurderer å trekke inn Irvin Yalom, som holder på med noe han kaller eksistensiell psykoterapi. Yalom mener at alle menneskers liv nødvendigvis er et svar på fire grunnleggende problemstillinger; Døden, Frihet, Isolasjon og Mening. Hvordan er den digitale hverdagen med på å avsløre eller tildekke disse spørsmålene?

Det vil i etterkant av innledningene og samtalen mellom Anne og Asbjørn legges opp til spørsmål og innspill fra salen.

Enkel servering, arrangementet er gratis for FO sine medlemmer.

Lenke til påmelding her.

 

Dato

17. mar 2020

Tid

18.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere