Diskriminering innen rus og psykiske helsetjenester?

Diskriminering innen rus og psykiske helsetjenester?


Tommy Sjåfjell - Svein Øverland

Foregår det systematisk diskriminering innen hjelpetilbudene til mennesker med psykisk lidelse og rusproblem? Dette spørsmålet stiller Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (erfaringskompetanse.no) på Litteraturhuset i Trondheim torsdag 22. oktober kl. 19.

Diskrimineres mennesker med psykiske lidelser og rusproblem når det gjelder tilgangen til tjenester, hvordan tjenestetilbudene organiseres og hva tilbudene består i?

Hva er diskriminering juridisk sett, og hva når noen opplever seg diskriminert, men ikke er det i henhold til lovverket? Hva er usaklig og ufordelaktig forskjellsbehandling innen hjelpetilbudene, og hva er rettferdig ønsket forskjellsbehandling? Hvordan ser den eventuelle diskrimineringen i hjelpesystemene ut, hva bør endres og hvordan få til ønskede endringer?

Disse og relaterte spørsmål vil bli belyst av brukerrepresentant fra A-larm Tommy Sjåfjell og psykologspesialist Svein Øverland. Etter to innledende foredrag blir det samtale mellom foredragsholderne og det åpnes for spørsmål fra publikum.

Tommy Sjåfjell er brukerrepresentant for A-Larm og rådgiver ved Universitet i Sørøst Norge. Tommy mener at brukere med psykiske vansker og rusproblem og deres pårørende utsettes for diskriminering ved at de ikke mottar likeverdige helsetjenester som andre pasientgrupper. Manglende tilgjengelige tjenester og lovbrudd får heller ikke konsekvenser for tjenestene eller fagpersoner. Er det fordi de ses på som mindre-verdige?

Svein Øverland er klinisk psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi og med spisskompetanse i retts- og sikkerhetspsykologi. Han har bred praksiserfaring blant annet fra arbeid med selvskadingsproblematikk og traumebehandling, og er nå er seksjonssjef ved Avdeling Brøset, St. Olavs Hospital og rådgiver i Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Svein jobber for en demokratisering av de psykiske helsetjenestene og vil ha «psykologi til folket».

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Gratis inngang. Begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn. Vi ber de som ønsker plass på arrangementet om å ta ut gratisbilletter på forhånd via denne linken: https://litthustrd.hoopla.no/sales/1405760040.

Les om Litteraturhusets regler for godt smittevern her: https://litteraturhusetitrondheim.no/info-vedr-koronasituasjonen/

Det tas videoopptak fra temakvelden som blir tilgjengelig på Nasjonalt senter for erfaringskompetanse sine nettsider uken etter.

Les også: https://erfaringskompetanse.no/nyheter/diskriminering-er-juss-ikke-subjektiv-synsing/</

Foto: Camilla Wernersen / Merete Berg Toreg

 

Dato

22. okt 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere