Droner – teknologi for et godt samfunn?

Droner – teknologi for et godt samfunn?


May Thorseth - Keith Downing - Tor Arne S. Berntsen - Andreas Brekke Carlsson

Åpning og ordstyrer: Professor i filosofi, May Thorseth, NTNU

«Utvikling av en gjennomsiktig teknologi»
v/ Professor i informasjonsteknologi, Keith Downing, NTNU

Begrepet kunstig intelligens (Artificial Intelligence (AI)) brukes på et forsknings- og utviklingsfelt innenfor datateknologien. Helt siden 1950-tallet har fagfeltet kontinuerlig ekspandert vitenskapelig og flyttet den teknologiske horisonten på flere viktige områder. Eksempler kan være innen kjøreferdigheter, gjenkjenning av komplekse mønstre i MRI bilder, språkforståelse og oversettelser. Interessen for kunstig intelligens er møtt med både bekymring og frykt i et samfunn som er avhengig av teknologi som kan tilpasse seg på egen hånd, og som ikke alltid er gjennomsiktig.

I innlegget vil Keith Downing redegjøre for de viktigste trendene i AIs 60-årige historie, framheve de mest imponerende AI systemene det siste tiåret, gi teknisk innsikt i noen voksende bekymringer i befolkningen, og bidra med noen spådommer om AIs framtid.

«Å ta liv med et blødende hjerte: Autonome våpensystemer og krigens etikk»
v/ Oberstløytnant Tor Arne S. Berntsen (ph.d.), Forsvarets høyskole

De senere årene har det vært stor debatt om bruk av ubemannede droner som kan fjernstyres fra den andre siden av jordkloden. Men hva om fremtidens droner og våpensystemer ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men selv kan fatte beslutninger over liv og død? Han vil belyse hvilke militæretiske problemstillinger autonome droner og våpensystemer stiller oss overfor, og om den militærteknologiske utviklingen hvor mennesket erstattes med maskiner vil gjøre krigføringen mer brutal eller mer human.

«Krig uten krigere: Etiske utfordringer ved droner og autonome våpen»
v/ Forsker Andreas Brekke Carlsson (ph.d. i filosofi), Universitetet i Oslo

Bruken av bevæpnete droner- der våpen fjernstyres av operatører, en utvikling mot fullt autonome våpen der våpensystemet selv tar «beslutningen» om å angripe – har reist en rekke forskjellige etiske innvendinger. Skaper droner en playstationmentalitet som gjør det for lett å ta liv? Er beslutningen om ta liv noe som kan overlates til maskiner? I dette innlegget vil det gjøres forsøk på å skille mellom gode og dårlige innvendinger mot bruken av disse våpentypene.

Etter innleggene vil det bli paneldebatt og det vil bli åpnet opp for diskusjon med tilhørerne.

Droner_innledere_ny
Øverst t.v.: May Thorseth og Keith Downing. Nederst t.v.: Tor Arne S. Berntsen og Andreas Brekke Carlsson.

Dato

25. okt 2017

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere