Dyrtid på helsa løs

Dyrtid på helsa løs


Stine Sundan - Ola Bog - Ragnar Helland - Eli Wæhre

Den økonomiske ulikheten er en trussel mot felleskapet. I en tid hvor den materielle virkeligheten med usikre levekår skaper uhelse for mange av oss. 

Hvem bærer ansvaret for at dette skjer? Hvilke samfunnsstrukturer ligger til grunn? Hvordan kan vi bekjempe fattigdom i byen vår?

Vi spør våre politikere i et panel med åpne spørsmål til debatt. Panelet består av representanter fra Ap, SV, Rødt og Høyre i Trondheim som setter søkelys på folks levekår i Trondheim.

Vi tar utgangspunkt i fortellinger fra virkeligheten. Med innledninger av Stine Sundan fra Kirkens Bymisjon. Og Ola Bog som trekker historiske linjer om kampen mot fattigdom.

Stine Sundan er sosionom og miljøterapeut i Kirkens Bymisjon og koordinator for mennesker i Limbo. Hun er tett på en tøff virkelighet for folk som står utenfor et stengt samfunn.

Ola Bog er aktivist og poet med 50 års erfaring som fattig i Norge, så langt.

LO i Trondheim og omegn, innleder om dyrtidsaksjon og deres kamp mot fattigdom. 

Møte ledes av Ragnar Helland og Eli Wæhre.

Velkommen!

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 22. august kl. 19:00-21:00
Inngang: 50,-

Foto: Dreamstime

Arrangør: Helse og sosialpolitisk Forum Rødt Trondheim og Lo i Trondheim og omegn.

Dato

22. aug 2023

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere