AVLYST! Endringer i den internasjonale verdensorden med Toje og Chabert

AVLYST! Endringer i den internasjonale verdensorden med Toje og Chabert


Asle Toje - George Chabert

Endringer i den internasjonale verdensorden, med Asle Toje og George Chabert.

Hva vi tenker om fremtiden påvirker valg vi tar i nåtiden, og hva vi tenker om fremtiden beror på hvordan vi forstår fortiden. De tredve årene fra Francis Fukuyamas essay “The End of History” i 1989, til Donald Trumps tale i FNs generalforsamling 2019, har demonstrert at historiens utfoldelse ikke er en lineær progresjon mot det universelle liberale demokratiet.

Verden har like fullt endret seg på betydelige måter allerede innenfor tidshorisonten til en ung voksen født på slutten av 1980-tallet. Denne perioden har bevitnet sovjetunionens sammenbrudd, den formelle opprettelsen av EU, 9/11-angrepet, finanskrisen i 2008, IS-kalifatets vekst og fall, flyktningkrise, demokratisk polarisering, grunnleggende endringer i seksualmoral gjennom #Metoo og LGBTQ-bevegelsen, Kinas fremvekst og økende klimaengasjement, for å nevne noe.
Historiens utvikling er med andre ord et komplekst forløp det er vanskelig å trekke lærdom fra. Likevel er vi nødt til å lære om vi skal håndtere fremtidige kriser. Hvilke innsiktsfulle observasjoner kan vi trekke fra historiens middels lange linjer, ved inngangen til et nytt tiår?

Foreningen for alle konservative studenter (FAKS) har gleden av å invitere statsviter og samfunnsdebattant Asle Toje til å prate om disse emnene. Han vil bli akkompagnert av George Chabert, professor i historie ved NTNU og samfunnsdebattant.

Andre innledere, som annonseres fortløpende.

Inngang: 50,-

Arrangør: Foreningen for alle konservative studenter (FAKS)

Dato

20. mar 2020

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere