Er barnevernet for strengt?

Er barnevernet for strengt?


Bente Heggem Kojan - Heidi Klokkervold - Marit Sanner - Venil Katharina Thiis - Jo Røed Skårderud

Er barnevernet for strengt?

De siste åra har barnevernet blitt utsatt for en rekke alvorlige beskyldninger om urettmessige overgrep mot barnefamilier i Norge. Blant annet har det gjennom flere store mediesaker i utlandet blitt hevdet at det norske barnevernet er alt for raske med å fjerne barn fra foreldrene sine, og særlig når foreldrene er innvandrere. Men er det norske barnevernet verre enn i andre land? Og får opinionen et realistisk inntrykk av barnevernet gjennom enkeltfortellingene som fortelles i media?

Litteraturhuset inviterer til debatt, og har invitert følgende panel:

 

Bente Heggem Kojan, barnevernsforsker ved NTNU

Heidi Klokkervold, fylkesleder i Fellesorganisasjonen, Sør-Trøndelag

Marit Sanner, leder i Forandringsfabrikken, og Anika, 18-årig barnevernsproff i Forandringfabrikken.

Venil Katharina Thiis, advokat

 

Samtaleleder: Jo Røed Skårderud (til daglig journalist ved Klassekampens Trondheims-kontor).

Dato

26. jan 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere