AVLYST! Er barnevernet gode nok til å ta imot skeive barn og unge?

AVLYST! Er barnevernet gode nok til å ta imot skeive barn og unge?


Gerald Mallon - Veronika Paulsen

ARRANGEMENTET ER AVLYST PÅ GRUNN AV UTFORDRINGER KNYTTET TIL KORONASITUASJONEN

NTNU Samfunnsforskning inviterer til frokostmøte om barnevernets møte med barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Det er forsket lite på hvordan skeive barn og unge møtes av barnevernet. Temaet har også hatt liten plass i utdanningen av sosionomer og barnevernspedagoger. Til nå har er det heller ikke blitt gjort noe større forskning på området i Norge.

Nå pågår det derimot et prosjekt om dette i regi av NTNU Samfunnsforskning, med finansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektet «Barnevernet i et LHBTI-perspektiv» varer fra juni 2018 til høsten 2020.

I den anledning kommer den amerikanske forskeren Gerald Mallon på besøk til Trondheim. Mallon er en ettertraktet foredragsholder på feltet. Mallon vil holde foredraget «Often Invisible: The Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Questioning (LGBTQ+) Youth in Foster Care».

Etter foredraget blir det paneldebatt med norske forskere og ansatte i barnevernet.

Arrangementet foregår på norsk og engelsk.

Sted: Kunsthall Trondheim

Tid: Onsdag 15. april kl. 08.30.

Det serveres enkel frokost og kaffe. Arrangementet er gratis.

Professor Gerald Mallon har jobbet med barnevern i over 40 år, og konsentrerte seg tidlig om spørsmål knyttet til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queers (LHBTQ) rettigheter. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på barnevernfeltet, spesielt knyttet til LHBTQ-personer. Gjennom sitt arbeid, sine tekster og engasjerte stemme i samfunnsdebatten har han sørget for endret politikk og praksis knyttet til unge LHBTQ-personer generelt og i barnevernet spesielt.

Seniorforsker Veronika Paulsen leder NTNU Samfunnsforsknings forskningsprosjektet «Barnevernet i et LHBTI-perspektiv».

Flere navn til annonseres fortløpende.

Foto: COLOURBOX

Dato

1. okt 2020

Tid

8.30 - 9.30

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere