Er vi klare for en bioteknologisk laks?

Er vi klare for en bioteknologisk laks?


Tommy Reinås - Terje Finstad - Tone-Kari K. Østbye - Olga Mikhailova - Bjørn K. Myskja - Jan Markus Johannessen

Det å spise laks er del av norsk matkultur. Samtidig har kanskje oppdrettslaks blitt kroneksemplet på industrialisert mat og dens mange kontroverser. På 1980-tallet så professor ved daværende professor ved Landbrukshøyskolen i Ås, Harald Skjervold, for seg at bioteknologi kunne skape en raskt voksende, sykdomsresistent laks strømlinjeformet for lønnsom produksjon. Imidlertid møtte disse tidlige forsøkene på genetisk modifisering av laks uventet offentlig motstand. Det konkrete forskningsprosjektet om (menneskelig) genoverføring til laks ble en kjærkommen anledning til å stimulere til en bredere debatt om bioteknologi og samfunn i Norge; en debatt som fram til da hadde uteblitt. For den forestilte hurtigvoksende, genetisk modifiserte laksen ble kontroversen imidlertid dødelig i den forstand at skapningen i denne formen aldri ble til. I dag jobber forskerne med en ny form for genetisk redigering av oppdrettslaks med såkalt CRISPR- teknologi for å gjøre den steril. Denne nye genteknologien kan bidra til å løse problemet med at villaks og oppdrettslaks blander seg. Den uttalte motstanden mot CRISPR er til nå mindre enn den har vært mot tradisjonell genmodifisering. Er vi nå klare for en bioteknologisk laks?

I panelet sitter:

Tommy Reinås MDG
Terje Finstad, førsteamanuensis Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU
Tone-Kari K. Østbye forsker fra NOFIMA
Olga Mikhailova NMBU
Bjørn K. Myskja Professor i etikk og politisk filosofiSamtalen ledes av Jan Markus JohannessenSted: Sellanraa
Tid: 15. september 19:30
Gratis inngang. På grunn av smittevernhensyn er det begrenset med plasser. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla. Lenke til billetter her: https://litthustrd.hoopla.no/sales/laks

Arrangementet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Senter for digitalt liv Norge.

Flere arrangement i samme serie:
15. september: Er vi klare for en bioteknologisk laks?
5. oktober: “bioøkonomi” den nye oljen, eller bare fyll til politiske festtaler?

Dato

15. sep 2021

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere