Eritreisk poesikveld

Eritreisk poesikveld


Haile Bizen Abraha - Meron Afeworki - Samuel Tsegai

En kveld hvor du kan høre og bli kjent med den eritreiske diktarven. Eritreisk poesikveld ved Haile Bizen, Meron Afewerki, og Samuel Tsegai. Diktopplesning vil foregå på de forskjellige eritreiske språk og på norsk og engelsk. I andre del av programmet blir det åpen mikrofon, og mulighet for alle til å lese dikt.

Haile Bizen Abraha (f.1966) er en journalist og forfatter fra Eritrea. Han var fribyforfatter i Kristiansand fra 2011 til 2014, og er nå bosatt med familien på Lillehammer. I løpet av sin tid i Norge har han gitt ut en oversettelse av «Karius og Baktus» til tigrinja (2015), publisert «Askeladden og Grunnloven», et dikt om grunnloven, og har bidratt i antologier med andre fribyforfattere.

Meron Afeworki jobber som programrådgiver på kvalifiseringssenteret for innvandrere. Hun har utdanningsbakgrunn i litteratur og skriver dikt, artikler og historier.

Samuel Tsegai er fra Eritrea og kom til Norge som politisk flyktning i 2012. Han er tospråklig lærer på Trondheim voksenopplæringssenter. Tsegai skriver dikt på tigrinja og engelsk.

Gratis inngang.

Dato

19. sep 2018

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere