Etter historiens slutt – Med Mathilde Fasting og Torbjørn Knutsen

Etter historiens slutt – Med Mathilde Fasting og Torbjørn Knutsen


Mathilde Fasting - Torbjørn Lindstrøm Knutsen

De liberale demokratienes stigninger og fall.

Sakprosafestivalen har invitert forfatter Mathilde Fasting til en samtale med professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen om det liberale demokratiets fremtid tretti år etter Fukuyamas «End of History» tese. Hva skal vi gjøre med trusselen fra autoritære krefter og populistiske fristelser som lurer i buskene i flere liberale demokratier rundt om i verden.

Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflyt­­elsesrike­ statsvitere.­ Han­ slo­ igjennom­ i­ offentligheten­ med­ et­ brak­ med­ artikkelen­ «The­ End­ of History»­ i­ 1989.­ Der­ spådde­ han Sovjetunionens­ oppløsning­ og­ at­ Historien­ gikk­ mot­ slutten.­ Fukuyama­ har­ siden­ den­ gangen­ vært­ produktiv­ og­ skrevet­ om­ temaer­ knyttet ­til­ anerkjennelse,­ verdighet, ­identitet, nasjonalisme,­­ religion­ og­ kultur.­ Han­ er­ dessuten­ kjent ­for­ å­ ta­ opp­ utford­ringen­ Vestens­ liberale­ institusjoner­ står­ overfor,­ årsaker­ til­ politisk­ og ­økonomisk­ utvikling­ og­ betingelsene­ for politisk­ demokrati.

Boken Etter historiens slutt er en norsk versjon av Mathilde Fasting sin første samtale med Francis Fukuyama og er utgitt av Dreyer forlag. Etter 1,5 års arbeid, flere intervjuer og utstrakt kontakt med Fukuyama, kom boken «After the End of History» som er utgitt av Georgetown University Press.

Mathilde Fasting er­ siviløkonom­ fra­ NHH­ og­ idéhistoriker­ fra­ Universitetet­ i­ Oslo.­ Hun­ har­ også­ skrevet­ en­ doktorgradsavhandling­ om­ den­ norske­ juristen­ og­ økonomen­ Torkel­ Aschehoug. Fasting­ jobber­ til­ daglig­ i­ tankesmien­ Civita­ og har­ skrevet­ flere­ bøker,­ blant­ annet­ Borgeren og fellesskapet­ (2015)­ og­ Valgfrihet­ (2013).

Torbjørn Lindstrøm Knutsen er professor ved NTNU fra 1993 og professor II ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Knutsen har mastergrad fra Georgetown University og doktorgrad fra University of Denver. Han har internasjonal politikk som sitt spesialfelt. Han har undervist ved blant andre Vanderbilt University, University of Southern California og George Mason University. Han har publisert flere bøker og artikler, særlig innenfor teoridannelse i fagfeltet internasjonal politikk, Norges og USAs utenrikspolitikk og samfunnsvitenskapelig metode.

Sted: DIGS
Tid: Torsdag 28. Oktober 17:00
Inngang: 50
Festivalpass for begge dager: 175 (https://litthustrd.hoopla.no/sales/sakprosatorsdag)
Studenter går gratis, men må løse gratisbillett i hoopla

Dato

28. okt 2021

Tid

17.00 - 17.45

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere