Europeisk integrasjon – Markering av 60-årsjubileet for inngåelse av Romatraktaten

Europeisk integrasjon – Markering av 60-årsjubileet for inngåelse av Romatraktaten


Giorgio Novello, Kristian Steinnes, Lise Rye, Martin Pettersen, Charlotte Johansen

Den 25. mars 1957 ble Romatraktaten inngått. Traktaten dannet grunnlaget for det europeiske økonomiske felleskap som utviklet seg til dagens EU. 60 år etter står Europa ovenfor store utfordringer knyttet til BREXIT, migrasjonskrise og svak økonomisk vekst. Nasjonalistiske og proteksjonistiske krefter er i fremgang både i Europa og USA. «Europas utfordringer viser ingen tegn til å avta» innleder kommisjonens rapport om EUs fremtid som ble fremlagt den 1. mars.

Hva var de grunnleggende ideene bak dannelsen av EU? Hvordan har 60 år med integrasjon påvirket Europa og Norge? Vil EU fortsette med stadig tettere økonomisk og politisk integrasjon, eller vil EU reduseres til kun å omfatte et indre marked? Og hvilken betydning vil dette ha for Norge?

For å belyse disse spørsmålene inviterer den Italienske ambassaden og Europabevegelsen i Trøndelag til en paneldebatt. I panelet deltar:

Giorgio Novello, Italias ambassadør til Norge
Kristian Steinnes, professor i moderne europeisk historie ved NTNU
Lise Rye, førsteamanuensis ved NTNU
Martin Pettersen, leder Europabevegelsen i Trøndelag
Charlotte Johansen, sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom

Hver innleder vil holde en 10 min. lang innledning. Etter innledningene vil innlederne delta i en paneldebatt hvor det åpnes for spørsmål fra publikum.

Dato

21. mar 2017

Tid

18.00 - 20.00

Sted

Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere