Fagfornyelsen i skolene i Trondheim. Hvor står vi, og hvor går vi?

Fagfornyelsen i skolene i Trondheim. Hvor står vi, og hvor går vi?


Yvonne Albrigtsen - Jannicke Akse - Lars Kvendbø - Ove Østerlie

Høsten 2020 ble Fagfornyelsen innført i det 13-årige skoleløpet. Intensjonene med de (for)nye(de) læreplanene er mange og ambisjonene høye: Det skal blant annet jobbes mer utforskende, mer tverrfaglig og mer i dybden. Hvordan går dette arbeidet etter halvannet år? Hvordan tolker og implementerer skolene i Trondheim de nye begrepene, temaene og arbeidsmåtene i fagfornyelsen, og hva er strategiene videre?

Dette er tema for neste frokostseminar i regi av Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Vi inviterer Yvonne Albrigtsen (lærer og lærerutdanner), Jannicke Akse (kommunalsjef skole) og Lars Kvendbø (rektor Hoeggen skole) til en samtale med Ove Østerlie, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning.

Sted: Sellanraa

Gratis inngang. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla: https://litthustrd.hoopla.no/sales/1364615189

Arrangementet blir også strømmet. Dette kan du se her på denne siden, eller på youtube: https://youtu.be/JFy5q2W_AN0

Dato

7. des 2021

Tid

8.30 - 10.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere