Fattigdom og utenforskap i Trondheim etter valget

Fattigdom og utenforskap i Trondheim etter valget


Fattigdom og utenforskap
Et møte mellom fattige og politikere i Trondheim
Får de fattige det bedre etter valget av nytt bystyre?

Fattignettverket Norge arrangerer en temakveld for å løfte fattigdomsproblematikken i Trondheim opp i lyset. Vi inviterer representanter fra partiene i Trondheim Bystyre og spør:

Hva er utfordringene i Trondheim og på hvilke områder og gjennom hvilke partier kommer løsningene? Finnes det politisk vilje til å gjennomføre noen virkningsfulle grep, eller blir det bare valgflesk og tomme løfter? Hva med fattigdomsplanen for Trondheim, er den god nok?

Første delen blir presentasjon av Fattignettverket med korte innlegg fra politikerne og paneldebatt med mulighet til å stille spørsmål fra salen. Etter dette blir det mat og drikke og minglepause. Siste delen blir det åpen mikrofon der fattigfolk og ulike organisasjoner kan legge fram sine synspunkter og få reaksjoner fra politikerne.
Møtet er åpent for alle interesserte. Gratis inngang! Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate.

Denne debatten om Fattigdommen etter kommunevalget 2019 i Trondheim arrangeres av Fattignettverket Norge i samarbeid med Arena for Sosial Inkludering – ASI Trøndelag med prosjekttilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Dato

28. jan 2020

Tid

17.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere