Fem mørke år. Trondheim under hakekorset

Fem mørke år. Trondheim under hakekorset


Karl H. Brox - Tore Greiner Eggan - Knut Sivertsen

Forfatterne Knut Sivertsen, Tore Greiner Eggan og Karl H. Brox presenterer boken FEM MØRKE ÅR. Trondheim under hakekorset – i bilder.

FEM MØRKE ÅR skildrer annen verdenskrig i Trondheim og Midt-Norge i bilder. For den tyske okkupasjonsmakten strakte Zone Drontheim seg fra Møre til Nordland. Hovedvekten i boken er lagt på den omfattende tyske virksomheten i Trondheim og langs Trondheimsfjorden. Adolf Hitler hadde omfattende planer for Trondheim, og den tyske okkupasjonsmakten gjorde byen og omlandet til en krigsbunker og en av det okkuperte Europas sterkest forsvarte og best bevoktede byer. Trondheim var først og fremst en marineby, og Trondheimsfjorden skulle være Die Kriegsmarines hovedbase i den nordlige del av Det tredje riket. Her lå blant annet slagskipet Tirpitz, eller «Beistet» som Winston Churchill kalte fartøyet som var den allierte marines store skrekk.

Boken er bygget over de omfattende billedsamlingene til Knut Sivertsen og Tore Greiner Eggan. Karl H. Brox har skrevet en introduserende tekst til hvert enkelt kapittel, for lettere å kunne sette bildene inn i en historisk sammenheng. Felles for bildene er at de nesten utelukkende er tatt av tyskere som var stasjonert i Trondheims-området under krigen. Sivertsen og Eggan har brukt mange år på å bygge opp sine omfattende samlinger, skaffet til veie hovedsakelig fra private arkiv i Tyskland. Dette materialet gjør boken til et unikt dokument.

Boken tar også for seg tematikk som har vært underbelyst i norsk krigshistorie, blant annet okkupasjonsmaktens krigsfangeleirer som det var langt flere av enn hittil antatt, og hvor mange tyskere som falt i løpet av de fem årene okkupasjonen varte.

Knut Sivertsen er tidligere politioverbetjent og i dag rådgiver ved Justismuseet i Trondheim, Norges nasjonale museum for justissektoren.

Tore Greiner Eggan er økonom og arbeider i Statkraft.

Karl H. Brox er tidligere journalist og forfatter av en rekke bøker, også om annen verdenskrig.

Arrangementet har inngang fra Hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 100/50

Foto: Communicatio Forlag

Dato

16. nov 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere