Finding Home workshop: Zine på ditt morsmål 

Finding Home workshop: Zine på ditt morsmål 


Minh Chau

I forbindelse med den internasjonale morsmålsdagen, har Litteratur for inkludering gleden av å arrangere en minifestival som er viet til aktiviteter på forskjellige språk for å bringe sammen barn, unge voksne, familier og lokalsamfunn for å feire og dele deres språklige arv.

Blant mange andre aktiviteter inviterer vi barn, unge voksne og familier til Finding Home workshop. 

I denne workshopen får barn og foreldre mulighet til å utforske sitt morsmål og sin kreativitet gjennom zines.

Slik starter vi: Deltakerne får veiledning i å brette et A4-ark til en 8-siders zine. For å hjelpe deltakerne med å komme i gang med prosessen, vil de få skriveoppgaver for de første to sidene. Resten av innholdet bestemmer deltakerne selv.

Første side er forside med tittel. Her kan deltakerne bruke sitt navn som tittelen på zinen sin. Mange barn og voksne har opplevd at de har måttet endre måten de uttaler navnet sitt etter at de kom til Norge. Så denne aktiviteten vil få deltakerne til å reflektere over ulike aspekter ved navnet sitt: Har du ett eller flere navn? Har du kallenavn? Skriver du navnet ditt på ditt språk fra høyre til venstre, eller vertikalt? Hva betyr navnet ditt for deg? Hvem har gitt deg navnet ditt? osv.

På den neste siden kan deltakerne skrive om seg selv på sitt morsmål. F.eks: Hvem er du? Hva liker du å gjøre? Hva er din favorittmat? Hva tror du på? osv.

Festivalen arrangeres i samarbeid med Trondheim folkebibliotek og Buran bibliotek.

Finding Home workshop er et prosjekt startet av Minh Chau i 2019, og er støttet av Litteraturhusets program Litteratur for inkludering.

Minh har en mastergrad i engelsk litteratur og driver med kunst- og kulturarbeid i Trondheim. Opplevelsen av å flytte til Norge fra Vietnam har inspirert henne til å lage et rom for samtaler om hjem på tvers av språk og kultur. Finding Home workshop bruker DIY-kunst som verktøy for å skape en atmosfære av hjem og fremme selvuttrykkelse.

Sted: Buran bibliotek, Buranbanen, Frostaveien 2B!
Tidspunkt: 13:30- 14:30
Gratis inngang

Dato

18. feb 2023

Tid

13.30 - 14.30

Sted

Buran bibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere