Folkemøte: Hva betyr rusreformen for ditt barn?

Folkemøte: Hva betyr rusreformen for ditt barn?


Ester Nafstad - Trygve Bragstad - John Melhus - Anne Helene Tveit - Jenny Westrum-Rein

Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) arrangerer folkemøte om den kommende rusreformen i samarbeid med Normal Norge og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Brukerdoser vil fremdeles være forbudt, og man vil fremdeles kunne bli tatt av politiet, men brukere av ulovlige rusmidler skal få oppfølging med mål om å hjelpe, ikke straffe. Detaljene vet vi ikke før Rusreformutvalget leverer sin rapport/ NOU med anbefalingene til Helseminister Bent Høie i slutten av desember 2019.

Anne Helene er psykolog og medlem av Rusreformutvalget. Hun vil presentere hovedlinjene i rapporten fra utvalget. Etter hennes innledning vil vi ha en debatt om innholdet som foreslås (mer informasjon kommer). Det blir også anledning for besøkende å stille spørsmål.

Panelssamtale om rusreformen:
Ester Nafstad, Normal Norge
Trygve Bragstad, Høyre
John Melhus, brukerrepresentant
Anne Helene Tveit, psykolog

Ordstyrer: Jenny Westrum-Rein

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 50,-

Dato

10. jan 2020

Tid

19.00 - 22.00

Sted

Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere