Dag Hoel – Armageddon Halleluja!

Dag Hoel – Armageddon Halleluja!


Dag Hoel

 

«Vi snakker om politisk islam, men sjelden om politisk kristendom. Det finnes kristne som elsker Israel fordi det er Guds trone på jorda. For dem var opprettelsen av den israelske staten i 1948 fullbyrdelsen av en profeti. Jødenes tilbakevending til landet de fikk av Gud, bekrefter at Armageddon, verdens undergang, er nært forestående. Inntil da må det være krig i Midtøsten. Og fredsarbeid er å motsette seg Guds vilje.»

Slik presenterer forlaget Spartacus Dag Hoels bok fra 2014. Han er filmprodusent og forfatter av dokumentarbøker som har vunnet stor anseelse. I år kom «Fred er ei det beste», om norsk våpeneksport, men vi går tilbake til 2014 og boka «Armageddon Halleluja!». Den er en reise inn i en politiskreligiøs verden. Boka viser innflytelsen en kristenkonservativ krets har på utviklingen i Midtøsten og hvilken makt de har over politiske beslutningsprosesser.

For de kristne sionistene er krigene i Midtøsten profetert. De har en kosmologisk funksjon. De sørger for at tidshjulet ruller videre. Menneskeslekten skal gjennom undergangen, Armageddon, før verden gjenoppstår i Tusenårsriket, tiden da Jesus skal regjere verden fra sin trone i Jerusalem.

Denne virkelighetsforståelsen er høyst levende, også i Trondheim. Kom og hør Dag Hoel fortelle!

Inngang: 150/120 (voksen/student). Billetter kan kjøpes her.

Arrangører er Transform – Trondheim World Music Festival og Litteraturhuset i Trondheim.

Dato

1. nov 2017

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere