Musikk og hjernen: Foredrag ved nevrolog Joan Vidal Crespi:

Musikk og hjernen: Foredrag ved nevrolog Joan Vidal Crespi:


Joan Vidal Crespi

Hvordan hjernen produserer og hører musikk er fascinerende. Joan Vidal Crespi arbeider som overlege på nevrologisk avdeling ved St. Olavs Hospital, og er stipendiat ved NTNU. Han kommer til litteraturhuset for å snakke om hvordan hjernen bearbeider musikk, om musikk og sykdom, og om musikk som terapi.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!

Dato

13. feb 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere