Klemenskirken i Nidaros: En presentasjon av kirkefunnet i Trondheim og dens betydning i rikssamlingstiden

Klemenskirken i Nidaros: En presentasjon av kirkefunnet i Trondheim og dens betydning i rikssamlingstiden


Anna Helena Petersén

Anna Helena Petersén er arkeolog og forsker, og har vært ansatt ved NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) siden 1997. Hun leder utgravningene av Klemenskirken, og kommer til Litteraturhuset for å fortelle om utgravingsarbeidet den 24. april kl. 19.00. Vel møtt!

Dato

24. apr 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere