Forfattersamtale: Kaisa Aglen og studenter i litteraturvitenskap

Forfattersamtale: Kaisa Aglen og studenter i litteraturvitenskap


Kaisa Aglen - studenter fra litteraturvitenskap ved NTNU

OM LITTERATUR OG POLITIKK

27. april klokken 19.00 inviterer Litteraturhuset og studenter fra litteraturvitenskap ved NTNU til forfattersamtale med Kaisa Aglen på Sellanraa.

«Vi veit nesten kva vi snakkar om. Det er oss nesten viktig. Gjer oss nesten vondt: Vi sender dei nesten ut for å døy» (Fra Mellom Krig).

  • Hvordan kan litteraturen behandle krig uten å bli moraliserende?
  • Hvordan kan vi bruke litteratur til å diskutere vanskelige temaer, vekke refleksjon, gjøre det abstrakte håndgripelig, og motarbeide avstanden vi danner mellom oss og de grusomhetene som finnes i verden?
  • Hvilken funksjon kan koblingen av språkets splittende og forenende effekt ha? – «Utan språket er verda si smerte uoppdelt» (fra Mellom krig).

Dette er noen av de brennende aktuelle spørsmålene som studentene fra litteraturvitenskap ved NTNU ønsker å snakke med Kaisa Aglen om.

Kaisa Aglen har bakgrunn fra freds- og filosofistudier, og har gitt ut diktsamlingene Kvar i kroppen sit ingenting (2012) og Mellom Krig (2016). Hun ble i 2017 nominert til NTNUs litteraturpris og i begrunnelsen heter det at Mellom Krig ikke agiterer for ett synspunkt, boken er aldri moraliserende, og kanskje er det nettopp derfor den er så gripende og overbevisende. Her er det et spenningsladet motsetningsforhold mellom det vakre og brutale, som skaper et særegent poetisk univers og en tankevekkende stemning.

Inngang: 50,-

Dato

27. apr 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere