Førjulsmøte i Naturvernforbundet: Tema: Jordvern eller myrvern?

Førjulsmøte i Naturvernforbundet: Tema: Jordvern eller myrvern?


Marte Fandrem - Tore Bjørkli

Tradisjonen tro inviterer Naturvernforbundet i Trøndelag til førjulsmøte med utdeling av Trøndersk natur- og miljøpris.

Program:
Jordvern eller myrvern? Konflikter rundt lokalisering av ny travbane.
Debatten rundt lokalisering av ny travbane bringer fram store prinsipielle dilemmaer i arealforvaltningen.

En lokalisering på Fuglmyra, vil bety ødeleggelse av den siste inntakte eksentriske høgmyra i Trøndelag. Myrer ble før sett på som uproduktiv mark som kunne dreneres, i dag vet vi at myra er viktig både som flomdemper, karbonlager og som hjem for mange dyr og planter.

En lokalisering på matjord i Malvik vil bety at Sør-Trøndelag fortsetter sin verstingrolle når det gjelder nedbygging av den beste matjorda som finnes i landet.

Innledninger ved.
Marte Fandrem, Avdelingsingeniør og myrforsker, Vitenskapsmuseet

Tore Bjørkli, Landbruksdirektør Sør-Trøndelag

Kulturelt innslag: Sosialistisk kor synger sanger om jord og natur.

Utdeling av Trøndersk natur og Miljøpris.
Prisen skal deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger, etater m.v. i Trøndelag, som har gjort en god innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø.

Fristen for forslag på kandidater til prisen er 12. november
Forslag med begrunnelse sendes til: sortrondelag@naturvernforbundet.no.

Dato

28. nov 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere