Forskning for folket – unge forskere forteller!

Forskning for folket – unge forskere forteller!


Forskningen må være åpen, tilgjengelig og ansvarlig. Populærvitenskapelig formidling er et viktig bidrag for å involvere folket i forskningen.

Kom og hør om grensesprengende forskning fra Digitalt liv Norge. Denne kvelden gir vi ordet til yngre forskere som bruker bioteknologi til å finne løsninger på vår tids store samfunnsutfordringer.

Dato

19. okt 2022

Tid

19.00 - 20.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere