Forskning på død og liv

Forskning på død og liv


Lars Ursin - Ingeborg Larssen - Nils Anfinset - Anne Helene Kveim Lie - Kai Sibbern

Forskning på død og liv – hvilke verdier står på spill når materiale fra døde brukes i forskning?

I anledning Forskningsdagene 2017 inviterer NTNU Helse og de nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) til en samtale om etikken knyttet til bruk av biologisk materiale fra døde i medisinsk og helsefaglig forskning.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er uavhengige organer, som har som sin hovedoppgave å bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Én grunnleggende forskningsetisk norm som etikkomiteene skal bidra til å ivareta er prinsippet om at forskningsdeltakernes menneskeverd og menneskerettigheter skal respekteres. Dette hensynet går foran vitenskapens og samfunnets interesser.

Det er en universell forestilling at også døde skal behandles med respekt og verdighet. Dette gjelder også i forskningssammenheng. Hvilke historiske, filosofiske og kulturelle perspektiv bygger denne forestillingen på? Hva har menneskeverd med døden å gjøre? Hvordan bevare menneskeverdet når biologisk materiale fra døde kropper brukes i forskning?

Panelet som skal samtale om temaet består av følgende deltakere:

* Lars Ursin, filosof, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og medlem av regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

* Ingeborg Larssen, seniorrådgiver, Sametinget.

* Nils Anfinset, professor, UiB, Avdeling for Kulturhistorie; leder i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjellettutvalget).

* Anne Helene Kveim Lie, førsteamanuensis, UiO, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse.

Samtalen ledes av Kai Sibbern, tidligere NRK-journalist og programleder for Verdibørsen i NRK.

Gratis inngang.

Dato

26. sep 2017

Tid

19.00 - 20.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere