Forskningsdagene 2020: Ta vare på hjernen!

Forskningsdagene 2020: Ta vare på hjernen!


Solveig Klæbo Reitan - Gøril Rolfseng Grøntvedt - Steinar Krokstad - Audrey van der Meer

I anledning Forskningsdagene 2020 inviterer Litteraturhuset og NTNU til en samtale om hjernehelse. Hvordan utvikler hjernen seg og hva fremmer en sunn hjerne? Hva skjer i hjernen ved sykdom og hva kan du selv gjøre for å ta vare på din psykiske helse?

Samtalen ledes av Solveig Klæbo Reitan, som er professor ved Institutt for psykisk helse, NTNU og overlege i psykiatri ved St. Olavs hospital.

Onsdag 16. september kl. 19:30, dørene åpner kl. 19:00.
Sted: DIGS

MERK: Arrangementet på DIGS er utsolgt men du kan kjøpe digital billett til direkte strømming av arrangementet her: https://litthustrd.hoopla.no/sales/208219974
Billetten koster 30 kr.

MEDVIRKENDE

Gøril Rolfseng Grøntvedt er nevrolog med spesialinteresse for sykdommer som rammer kognitive funksjoner. Hun er overlege ved nevrologisk avdeling, St Olavs hospital og forsker på Alzheimers sykdom ved Institutt for nevrovitenskap og bevegelsesvitenskap, NTNU. Hun er også en del av K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom som åpner i høst.

Steinar Krokstad er spesialist i allmennmedisin og i psykiatri. Han er professor i sosialmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU og er leder for HUNT-undersøkelsen. Krokstad er initiativtaker til etablering av Folkehelsealliansen i Trøndelag, som arbeider for bedre psykisk helse i befolkningen, blant annet med folkehelsekampanjen Hodebra. Han var også med på etablering av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, og er interessert i hvordan musikk og kreative aktiviteter påvirker hjernen.

Audrey van der Meer er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU i Trondheim. Hun er leder av Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium (Nu-Lab), Institutt for psykologi hvor de forsker på hjerneutvikling i et livsløpsperspektiv. Audrey er særlig opptatt av hjerneutvikling hos de de aller minste barna mellom 0-3 år med sine raskt voksende hjerner som viser mye plastisitet og stort potensiale for læring. Hun er aktuell med boken Spedbarnshjernen, som kommer ut senhøsten 2020.

 

 

 

Dato

16. sep 2020

Tid

19.30 - 21.00

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere