Francesco Negri (1624-1698). En reise til det ukjente: fra Ravenna til Nordkapp

Francesco Negri (1624-1698). En reise til det ukjente: fra Ravenna til Nordkapp


Monica Miscali

Francesco Negri kan med rette kalles den første italienske «turist» i Norden og Norge. Han nedtegnet sine opplevelser i dagboken «Viaggio Settentrionale» (En reise mot nord).  Han reiste til Norden lenge etter at pilgrimsstrømmen til Nidaros hadde tatt slutt med reformasjonen, og lenge før de første egentlige turister begynte å komme til Norge i første halvdel av 1800-tallet – under sterke impulser fra nasjonalromantikken.

Hva gjorde det at Negri ga seg ut på den strabasjøse ferden fra Ravenna til Nordkapp i årene 1663-1664? Hvilke forventninger hadde han til land han ikke hadde noe kjennskap til og hvilket inntrykk gjorde landskapene og folkene på ham under reisen?  Monica Miscali vil fortelle om alt dette og litt mer.

Monica Miscali er  førsteamanuensis på Institutt for historiske studier ved NTNU. Hun har en Phd i historie fra The European University Institute i Firenze og har vært forsker ved Universitetet i Geneve. Hun har arbeidet som lektor ved University of Bath (UK) og i Norge som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo.

Arrangør for arrangementet er Den Italienske Ambassaden.

Dette foredrag inngår i vandrearrangementet «Under the Sign of Excellence: Italia presenterer seg gjennom norske byer» som Italias ambassade har tatt initiativ til for å presentere Italia og italiensk-norske forbindelser på flere områder.

 

Dato

22. mar 2017

Tid

17.00 - 18.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere