Frokostmøte: Hva vi snakker om når vi snakker om dybdelæring

Frokostmøte: Hva vi snakker om når vi snakker om dybdelæring


Arne Johannes Aasen - Irene Haslund - Tone Pernille Østern - Ove Østerlie

Frokostmøte: Dybdelæring er et helt sentralt begrep i revisjonen av Læreplanverket for grunnskolen og videregående opplæring, den såkalte fagfornyelsen. Men hva dreier dybdelæring seg egentlig om – overordna sett, og i ulike fag? Hvor kommer begrepet og tenkninga fra, hvilket kunnskaps- og læringssyn ligger til grunn, og representerer det egentlig noe nytt? Hvordan skal vi legge til rette for det – i lærerutdanninga og i skolen, i ulike fag og på ulike trinn? Dette er tema for Institutt for lærerutdannings frokostseminar 14.10. Vi har samla fire tilsatte ved instituttet, nemlig Arne Johannes Aasen (norsk/Skrivesenteret), Irene Haslund (pedagogikk), Tone Pernille Østern (kunstfagdidaktikk) og Ove Østerlie (kroppsøving), som alle har jobba mye med dybdelæring, generelt og i sine respektive fag spesielt, og er sikre på at temaet vil bli behørig belyst og debattert.

ILU spanderer morgenkaffen.

Inngang: Gratis, men innløs billett.
Arrangert i et samarbeid mellom institutt for lærerutdanning og Litteraturhuset i Trondheim
Sted: Kunsthallen, inngang gjennom Sellanraa (som holder åpent fra 0730)

Dato

14. okt 2019

Tid

8.30 - 10.00

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere