Frokostmøte: Kvinnene bak naturens viktigste system

Frokostmøte: Kvinnene bak naturens viktigste system


Annette Lykknes - Unni Eikeseth

I år feires det over hele verden at det er 150 år siden den russiske kjemikeren Dmitri Mendelejev presenterte sitt første periodesystem over grunnstoffene for vitenskapssamfunnet. Systemet har holdt stand, og regnes som et uvurderlig verktøy i kjemien og et ikon for naturvitenskapen.

Gjennom lærebøker og media kan man få inntrykk av at periodesystemet er én manns verk. Sannheten er at det var mange oppdagere, og at en rekke forskere har bidratt til å videreutvikle og stadfeste periodesystemet som system, oppdage nye grunnstoffer og kommet fram til viktig kunnskap om dem. Det er lite kjent at mange av disse bidragsyterne var kvinner. Mange av disse kvinnenes bidrag til periodesystemet er nå for første gang samlet i en bok som mange måneder før den kommer ut har fått internasjonal oppmerksomhet og blitt trukket fram av tidsskriftet Nature. En av forfatterne og redaktørene, Annette Lykknes, vil fortelle om dette arbeidet.

Hvem var disse kvinnene og hva bidro de med? Og hva kan deres historier fortelle oss om hvordan vitenskap blir til, og hvem som bidrar til den? Et av målene med boka om kvinnene bak periodesystemet er å vise at vitenskapelig arbeid er mangefasettert og komplekst, at det er tuftet på samarbeid, er gjenstand for stadige forhandlinger og i stadig utvikling – og ikke minst at kvinner gjennom historien har bidratt på lik linje med menn. Slike sider ved vitenskapen regnes som vesentlige når elever skal lære om naturvitenskapens egenart.
Annette Lykknes presenteres av Unni Eikeseth, som også leder spørsmålsrunden etter foredraget.

Både Lykknes og Eikeseth arbeider ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og er engasjert i flere initiativ knyttet til Periodesystemets år 2019. Sammen skriver de også en populærvitenskapelig bok om grunnstoffene. Lykknes er sammen med Brigitte Van Tiggelen redaktør av boka Women in their Element: Selected Women’s Contributions to the Periodic System som kommer i august fra World Scientific Publishing.

ILU spanderer morgenkaffen.

Inngang: Gratis, men innløs billett.
Arrangert i et samarbeid mellom institutt for lærerutdanning og Litteraturhuset i Trondheim
Sted: Kunsthallen, inngang gjennom Sellanraa (som holder åpent fra 0730)

Dato

2. apr 2019

Tid

8.30 - 9.30

Sted

Kunsthall Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere