Frokostmøte: Livsmestring på timeplanen – en god idé?

Frokostmøte: Livsmestring på timeplanen – en god idé?


Anne Torhild Klomsten - Marit Uthus

Fra 2020 inngår folkehelse og livsmestring som sentrale tema i skolens læreplaner, noe som må ses i sammenheng med en økende bekymring for barn og unges psykiske helseplager og opplevelse av prestasjonspress i skolen.

I dette frokostseminaret vil NTNU-forsker Anne Torhild Klomsten presentere resultater fra Trondheimsprosjektet, der elever har fått undervisning i et selvstendig Livsmestringsfag på timeplanen. Marit Uthus ved ILU reiser deretter noen kritiske spørsmål: Hvis elever har psykiske helseplager som følge av usunt prestasjonspress i skolen, skal vi ikke da endre skolen, heller enn å ruste elevene til å tåle presset bedre? Hva om «Livsmestring på timeplanen» blir en utdanningspolitisk hvilepute i så måte? Hvem har egentlig ansvaret, individet eller kollektivet? Seminaret er åpent for alle som er interessert i utviklingen av norsk skole og ILU spanderer morgenkaffen.

Arrangert i et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og Litteraturhuset i Trondheim.

Inngang: Gratis, men innløs billett.

Sted: Kunsthall Trondheim, inngang gjennom Sellanraa (som holder åpent fra 0730)

Dato

5. feb 2019

Tid

8.30 - 10.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere