Frokostmøte: Nyankomne elever i skolen

Frokostmøte: Nyankomne elever i skolen


Irmelin Kjelaas - Gulizar Atroshi - Merethe Berg Ødegaard

Hvert skoleår tar Trondheimsskolen imot nyankomne elever fra hele verden. I år er antallet betydelig høyere enn på flere år og flere vil komme i løpet av høsten, blant annet fra Ukraina. Møtet med et nytt samfunn, et nytt skolesystem og et nytt språk er utfordrende for elevene og krever god tilrettelegging fra skolens side. Hvordan disse elevene kan få en best mulig start og opplæring er tema for høstens første frokostseminar i regi av Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Førsteamanuensis Irmelin Kjelaas innleder til temaet og leder en panelsamtale med Gulizar Atroshi, tospråklig lærer for nyankomne elever i Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, og Merethe Berg Ødegaard, rådgiver i rådgiver for Fagenheten for oppvekst og utdanning og tidligere avdelingsleder Huseby ungdomsskole.

ILU NTNU spanderer kaffen.
Tid: 08:30-10:00 (dørene åpner 08:00)
Sted: Sellanraa
Inngang: Gratis, men hent ut gratisbillett i hoopla: https://litthustrd.hoopla.no/sales/event/nyankommne

Dato

27. sep 2022

Tid

8.30 - 10.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere