Frokostmøte om Trondheimskolen i fremtiden

Frokostmøte om Trondheimskolen i fremtiden


Eva Elisabeth Belboe - Geirmund Lykke - Inger Sagen Hasselø - Elise Djupedal

Dette er tenkt å være en debatt om visjoner, vyer og fremtidsperspektiver sett i lys av fagfornyelsen. Det nye læreplanverket har blant annet en ambisjon om mer tverrfaglighet og helhetlig tenkning på tvers av fag i tillegg til mer dybde. I tillegg er kompetansemålene i fagplanene mindre detaljstyrende hva gjelder faginnhold slik at lærere – og elever – skal ha større handlingsrom til å definere faginnhold selv. Hvordan kan disse målsettingene realiseres i framtidas Trondheimsskole?

Med oss i panelet har vi Eva Elisabeth Belboe (kommunalsjef skole), Geirmund Lykke (leder oppvekstkomiteen) og Inger Sagen Hasselø (rektor Huseby barneskole og første vara instituttstyret ved ILU).

Elise Djupedal (ILU) leder debatten.

Tid: 08:30-10:00
Sted: Sellanraa
Inngang: Gratis, men hent ut gratisbillett i hoopla:
https://litthustrd.hoopla.no/sales/trondheimskolen

Dato

8. des 2020

Tid

8.30 - 10.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere