Frokostseminar: Det samiske perspektivet i fagfornyelsen

Frokostseminar: Det samiske perspektivet i fagfornyelsen


Anja Márjá Nystø Keskitalo - Helen Murray - Irmelin Kjelaas

Institutt for lærerutdanning fortsetter årets frokostseminarrekke om fagfornyelsen med en panelsamtale om det samiske perspektivet i skolen.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skal det samiske innholdet i styrkes i og med fagfornyelsen, og det skal være eksplisitt elle rimplisitt samisk innhold i alle læreplaner. Men hva innebærer denne styrkinga? Hva innebærer eksplisitt og implisitt samisk innhold? Hvordan bør eller kan det forstås? Og, ikke minst, hvordan kan det ivaretas i praksis i klasserommet?

For å diskutere dette har vi med oss Anja Márjá Nystø Keskitalo og Helen Murray.

Keskitalo studerer geografi ved NTNU og er en av initiativtakerne til Saemien Studeenth Tråantesne (SST), den samiske studentforeninga i Trondheim, som jobber med å skape samisk synlighet på NTNU og i Trondheim.

Helen Murray er førsteamanuensis i engelskdidaktikk ved institutt for lærerutdanning, og leder forskergruppa «Indigenous topics in Education», som blant annet jobber med samiske perspektiv i skolen.

Samtalen ledes av Irmelin Kjelaas, førsteamanuensis i norsk ved instutt for lærerutdanning.

Gratis inngang og ILU spanderer digg kaffe

Dato

11. des 2019

Tid

8.30 - 10.00

Sted

DIGS

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere