Fungerer det norske boligmarkedet?

Fungerer det norske boligmarkedet?


Are Oust

Hvorfor er boliger så dyre? Hvor har det blitt av den sosiale boligbyggingen? Hvor mange boliger bør bygges? Hvorfor er skattleggingen av det norske boligmarkedet så urettferdig? Har vi en boligboble? Disse og flere andre spørsmål skal førsteamanuensis Are Oust forsøke å besvare i sitt opplysende, og kanskje oppklarende innlegg om det norske boligmarkedet.

Are Oust var den første i Norge som tok doktorgraden sin innen boligøkonomi på norske forhold i 2013. Også etter fullført doktorgrad har han forsket på det norske boligmarkedet. Han har forsket på temaer som boligpriser, boligboble, leiepriser, leiepriskontroll, reguleringer av boligmarkedet og regulering av boliglån og betydningen selve kjøpsprosessen har på boligprisene. Oust er førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen og førsteamanuensis II ved Norges handelshøyskole. Han er også nestleder ved NTNU Senter for Bolig- og Miljøøkonomi.

Inngang: 50,-

Foto: Arild Storaas
https://www.flickr.com/photos/arild_storaas/966725616/in/photolist-2tqHR3-bYXVps-mq9RrR

Dato

26. nov 2019

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere